ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Βεβαιώσεις Συμμετοχής στην Ημερίδα της Σχολής Διοίκησης

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι δεν έχετε λάβει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση συμμετοχής στην Ημερίδα της Σχολής Διοίκησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25/04/2023, μπορείτε να την παραλάβετε από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής