ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Προς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2022-2023, που προσφέρει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο,  θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 10/05/2023 έως την Κυριακή 04/06/2023.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://courseeval.uop.gr/) και κάθε φοιτητής θα μπορεί να αξιολογήσει από οποιονδήποτε υπολογιστή τα μαθήματα που έχει δηλώσει, με διατήρηση της ανωνυμίας του.

H γνώμη των φοιτητών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν από το Τμήμα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών.