ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ισχύουν τα παρακάτω:

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17.2.2121, αρ 34)

ΔΙΑΓΡΑΦΗ στη ΛΗΞΗ

συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου

Πριν το 2003 έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης κατά την έναρξη ισχύος τουν.4777/2021 (2021-22 + 3) 2024-25
2003-04 2024-25
2004-05 2024-25
2005-06 2024-25
2006-07 2024-25
2007-08 2024-25
2008-09 2024-25
2009-10 2024-25
2010-11 2024-25
2011-12 2024-25
2012-13 2024-25
2013-14 2024-25
2014-15 2024-25
2015-16 2024-25
2016-17 2024-25
2017-18 δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης κατά την έναρξη ισχύος του ν.4777/2021 (2021-22 + 5) 2026-27
2018-19 2026-27
2019-20 2026-27
2020-21 2026-27