ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το από 31-5-2024 έγγραφο του Τμήματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , σας ενημερώνουμε ότι ενόψει των Ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου 2024 αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία για τις ημέρες Σάββατο 08.06.2024 (Π.Μ.Σ) και Δευτέρα 10.06.2024.

Από την Γραμματεία του τμήματος ΛΟ. ΧΡΗ.