ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERASMUS

Ανακοινώνεται η ύπαρξη 2 θέσεων μέσω του Erasmus International Credit Mobility Programme για μετακίνηση στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου (Σχολή Οικονομικών-Ποντγκόριτσα) κατά το χειμερινό ακαδημαϊκό έτος 2024 25.

Έχει δημιουργηθεί σχετικό μάθημα στο eclass του Τμήματος με τίτλο Erasmus Μαυροβούνιο όπου έχει αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος και η σχετική αίτηση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Το πρόγραμμα αφορά φοιτητές/τριες που βρίσκονται τουλάχιστον στο 2ο έτος φοίτησης και η προθεσμία υποβολής εκτείνεται από τις 24/5/2024 μέχρι τις 10/6/2024.