ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση ενημερωτικής διαδικτυακής συνάντησης για 6μηνη πρακτική άσκηση

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του Προγράμματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση σχετικά με την πραγματοποίηση της 6μηνης Πρακτικής τους Άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24. Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί από 01/04/2024 έως 30/09/2024.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/02/2024 και ώρα 10:00-11:00, μέσω Google Meet. O σύνδεσμος για τη συμμετοχή στη συνάντηση είναι ο ακόλουθος: https://meet.google.com/enm-gvtn-hxr.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής