ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση για Open Week Εαρινού του ΛΟΧΡΗ

Την εβδομάδα 19-23/2/2024, θα γίνει από τους διδάσκοντες του Τμήματος, παρουσίαση των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου. Η παρουσίαση περιλαμβάνει ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος,  τα συγγράμματα, τον τρόπο εξέτασης και άλλες λεπτομέρειες, .

Καθώς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 1ου έτους , από το Εαρινό εξάμηνο πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων, η Γραμματεία του Τμήματος θα κάνει  αναλυτική ενημέρωση.
Όλες οι ενημερώσεις θα γίνουν διαδικτυακά (μέσω Webex).
Μπορείτε να δείτε τις ώρες παρουσίασης των μαθημάτων και της ενημέρωσης της Γραμματείας στο παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19cReFzlyzfUhLsbqnXhQh_Vsb1guRTt-fMIvvPSUKOM/edit?usp=sharing (με χρήση του Πανεπιστημιακού σας λογαριασμού).