ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση για μαθήματα επιλογής Οικονομική Κοινωνιολογία και Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Οικονομική Κοινωνιολογία – Ιστορία της οικονομικής σκέψης

Τα μαθήματα επιλογής Οικονομική Κοινωνιολογία και Ιστορία της Οικονομικής σκέψης εξετάζονται με απαλλακτική, γραπτή εργασία. Πριν από την τελική υποβολή της εργασίας στην eclass του κάθε μαθήματος, γίνεται προφορική παρουσίαση είτε στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως (διαδικτυακά μέσω Webex) για όσους / όσες αδυνατούν να παρευρεθούν στην αίθουσα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των μαθημάτων στην eclass. H πρόσβαση είναι ελεύθερη (με εγγραφή) για όσους / όσες διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα (https://eclass.uop.gr).

Οικονομική Κοινωνιολογία: https://eclass.uop.gr/courses/780/

Ιστορία της οικονομικής σκέψης: https://eclass.uop.gr/courses/771/

Διδάσκων: Αδαμάντιος Συρμαλόγλου

E-mail: a.syrmaloglou@go.uop.gr