ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαδικτυακή Συνάντηση – Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης Προγράμματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι φοιτητές του προγράμματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμα την πρακτική τους άσκηση όπως συμμετάσχουν στη διαδικτυακή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31/08/2023 και ώρα 09:00. Θα συζητηθούν λεπτομέρειες σχετικά με την υποχρέωση πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και τη διαδικασία υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-24.
Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή στη συνάντηση είναι ο ακόλουθος:
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/bng-iujy-rtu
Παράλληλα σας υπενθυμίζω ότι στις 12/09/2023 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής