ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αγγελίες για πρακτική άσκηση

Οι κατωτέρω φορείς επιθυμούν να απασχολήσουν από ένα άτομο μέσω Πρακτικής Άσκησης:

α) ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 12Α ΚΑΛΑΜΑΤΑ,

τηλ. 27210 62987
27210 87963
κιν. 6944814391
email: sotrous1@otenet.gr

β) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Κ” ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΡΚΕΤ, ΦΑΡΩΝ 124  ΚΑΛΑΜΑΤΑ,
τηλ. 27210 77777
κιν. 6989613517
email: saradeas@hotmail.com