ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στον Τεχνολογικό Κύκλο Σπουδών και επιθυμούν να ενταχθούν στον Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών ότι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Δευτέρα 06/03/2023 προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2022-23.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 5 του Ν. 4610/2019 οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών είναι :

  • Να έχετε ολοκληρώσει τον Τεχνολογικό κύκλο σπουδών, δηλαδή να έχετε καλύψει τις προϋποθέσεις για απόκτηση πτυχίου τεχνολογικής εκπαίδευσης,
  • Να έχετε ολοκληρώσει την Πρακτική σας άσκηση,
  • Δεν έχετε υπερβεί το 12ο Εξάμηνο σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση του Τεχνολογικού κύκλου σπουδών,
  • Έχετε υποβάλει αίτηση ένταξης στο Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών 60 ημέρες από την ανάρτηση βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος σας ή την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης σας.

Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της ΓΣ του Τμήματος και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των οποίων οι αιτήσεις καλύπτουν τα παραπάνω θα εγγραφούν στον Πανεπιστημιακό κύκλο σπουδών και θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στα επιπλέον μαθήματα :

του χειμερινού εξαμήνου :

  • Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Τραπεζική Διοικητική
  • Μοντέλα και Ανάλυση Δεδομένων στα Χρηματοοικονομικά

του εαρινού εξαμήνου :

  • Εταιρικός Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός.

Δεν απαιτείται δήλωση μαθημάτων ή κάποια άλλη ενέργεια εκτός από την αίτηση στην Γραμματεία κατά το παρόν εαρινό εξάμηνο. Στη συνέχεια  όμως και αφού αξιολογηθούν υποβάλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων για τα επόμενα εξάμηνα.

Με την επιτυχή εξέταση των τεσσάρων μαθημάτων λαμβάνουν πτυχίο Πανεπιστημιακού κύκλου και βεβαίωση για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό κύκλο σπουδών μπορούν μέσα σε 6 μήνες από την υποβολή της αίτησής τους να ανακαλέσουν την αίτηση τους και να λάβουν πτυχίο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Εκ της Γραμματείας