ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ένταξη φοιτητών στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών ΛΟΧΡΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/23-03-2023 (θέμα 4ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γνωστοποιείται ότι:

Α. Εγκρίνει τις αιτήσεις τεσσάρων (4) φοιτητών για να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τον αμέσως επόμενο πίνακα :

 

Α.Μ.
2018004
2018009
2018058
2018142

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του παρόντος εαρινού εξαμήνου ακ. ετ. 2022-2023 στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας, θα πραγματοποιηθούν από τη Γραμματεία. Από το χειμερινό εξάμηνο ακ. ετ. 2023-2024 και μετά, οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται από τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΛΟ. ΧΡΗ.

24-03-2023