ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ένταξη φοιτητών στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών ΛοΧρη εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/14-03-2024 (θέμα 10ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γνωστοποιείται ότι:

Α. Εγκρίνει τις αιτήσεις τριών (3) φοιτητών για να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τον αμέσως επόμενο πίνακα :

Α.Μ.
2018182
2018054
2018099

 

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας θα πραγματοποιηθούν από τη Γραμματεία. Από το χειμερινό εξάμηνο και μετά οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται από τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΛΟ. ΧΡΗ.

15-03-2024