ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ένταξη φοιτητών στο Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γνωστοποιείται ότι:

 

Α. Εγκρίνει τις αιτήσεις είκοσι δύο (22) φοιτητών για να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τον αμέσως επόμενο πίνακα :

 

Α.Μ.
2016002
2017008
2016014
2016027
2017035
2017056
2016059
2016060
2017067
2016080
2016094
2017074
2017086
2016102
2017106
2016117
2016129
2017117
2015116
2015127
2016153
2016165

 

Β. Δεν εγκρίνει τις πέντε (5) αιτήσεις φοιτητών διότι δεν πληροί κατά τον χρόνο υποβολής τους και για το παρόν εαρινό εξάμηνο, τις από τον Νόμο προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον αμέσως επόμενο πίνακα :

 

Α.Μ.
2017043
2017063
2016178
2017141
2017148

 

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας θα πραγματοποιηθούν από τη Γραμματεία. Από το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 και για κάθε εξάμηνο, οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται από τους φοιτητές.

Για διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία.