ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Κ.Α.) ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17-11-22 ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Ανακοίνωση

Ναύπλιο 06/02/2023

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων ειδικών κατηγοριών, (μετεγγραφών, αθλητών, μεταπτυχιακών κ.α.) που εγράφησαν μετά τις 17-11-22 για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α  (πατήστε εδώ), Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, των ειδικών κατηγοριών, (μετεγγραφών, αθλητών, μεταπτυχιακών κ.α.) που εγράφησαν μετά τις 17-11-2022 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 9-02-2023 και θα λήξει την Πέμπτη 16-02-2023.     

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής: https://sitisi.uop.gr  και θα αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και περιέχουν στο σύνολο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η είσοδος στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε.

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

Προσοχή! Φοιτητές των ως άνω κατηγοριών που έχουν ήδη υποβάλει επιτυχώς την αίτηση τους δεν χρειάζεται να επανέλθουν.

 

Από το Τμήμα

Φοιτητικής Μέριμνας