ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για στέγαση στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας (ΦΕΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Η υποβολή αιτήσεων για στέγαση στη ΦΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για τους ήδη φοιτούντες στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ξεκίνησε την Τρίτη 25/06/2024 και θα λήξει την Τρίτη 23/7/2024.

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής: https://stegasi.uop.gr και θα αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και περιέχουν στο σύνολο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσοχή: τα φορολογικά έντυπα [Ε1, Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Φ.Ε.Φ.Π.) και Ε9] πρέπει να είναι του έτους 2023, ως εκ τούτου η υποβολή της αίτησης γίνεται μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Η είσοδος στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε.

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν θα δοθεί καμία παράταση ούτε υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων.

Δικαιολογητικά που δεν προβλέπονται από τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της ΦΕΚ δεν αξιολογούνται ούτε και μοριοδοτούνται.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας