ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για όλα τα έτη σπουδών, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 17-06-2024, για τη λήξη υποβολής των αιτήσεωνθα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Για τις ειδικές κατηγορίες και το νέο κύκλο αιτήσεων θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής: https://sitisi.uop.gr και θα αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και περιέχουν στο σύνολο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσοχή: το έντυπο Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (εκκαθαριστικό) πρέπει να είναι του 2023, ως εκ τούτου η υποβολή της αίτησης γίνεται μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Η είσοδος στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε.

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

 

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας