ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έκτακτη εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές Προγράμματος ΤΕ

Έκτακτη εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές Προγράμματος ΤΕ

Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετικό αίτημα των φοιτητών αποφάσισε ομόφωνα παράλληλα με την εξεταστική του Χειμερινού εξαμήνου ακ.ετ. 2021-2022, να εξεταστούν και τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Τ.Ε. 

Οι βασικές προϋποθέσεις για την δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων αυτών, είναι :

  1. ο φοιτητής / φοιτήτρια να είναι επί πτυχίω,
  2. να δηλώσουν τα μαθήματα που θα εξεταστούν (θα ανοίξει το σύστημα δηλώσεων),
  3. να έχουν δηλώσει τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν τα μαθήματα που θα επιλέξουν για εξέταση.

Η Γραμματεία θα ενημερώσει , με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τον κατάλογο των μαθημάτων που θα εξεταστούν, καθώς και για  το χρονικό διάστημα δηλώσεων των μαθημάτων.

Οι ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου.