ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης, της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4769/04.03.2022, για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες

Επισυνάπτεται ή έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης, για το Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4769/04.03.2022, για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80628).

Αρχείο Απόφασης