ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Basic Info in English

The Department of Accounting and Finance was established by the Presidential Decree 200/1999 (Gazette of the Government 179 Α΄) and it began accepting student since the academic year 1999 – 2000. The Department was part of the School of Management and Economics of the Technical and Educational Institute of Peloponnese. With the implementation of the Law 4610/2019 (Gazette of the Government 70/07-05-2019) the Department of Accounting and Finance (located in Kalamata) was integrated to the University of the Peloponnese and along with the Department of Business and Organization Administration constitute the School of Management of the University of the Peloponnese.

In an ever intensively globalized and competitive academic environment the Department of Accounting and Finance of the University of the Peloponnese offers to its students updated and state-of-the-art programmes which adopt all the academic and educational developments that emerge globally. The principal aim of the undergraduate programme in Accounting and Finance is to provide its students with  all the necessary and significant knowledge and skills which will give them the competitive edge to follow either a successful career working in top Greek and multinational companies or to continue their studies at the graduate and doctorate programmes in well known, and respected Universities in Greece and/or abroad.

The recently updated programme of studies is consisted of both core courses and specialization courses. Courses of fundamental background cover a wide range of topics that include quantitative analysis, business administration, economic theory, regulatory and supervisory framework that governs the financial markets and the financial institutions’ operation domestically and globally. In addition, the undergraduate programme offers a good number of courses that allow the students to specialize either in the field of Accounting or in the field of Finance. The programme of studies is updated frequently to encompass the new development in research and educational developments that take place globally in the areas of Accounting and Finance. The undergraduate programme is focused, firstly, to provide students the theoretical background in both Accounting and Finance fields, and secondly, to educate and train the programme’s students to use the quantitative skills in studying topics from a wide range of applications. Additionally, the Department of Accounting and Finance has fully equipped laboratories for educational and research purposes for the needs of both the undergraduate and graduate students. These laboratories are supervised by specialized personnel which provide support in the applied courseworks and tutorials run by the members of staff. Finally, the students have access to several international databases that offer necessary accounting and financial data crucial in the conduction of state-of-the art research which among others lead to high quality undergraduate and graduate thesis. The Department also offers the opportunity to the students to study abroad for one semester though the Erasmus + programme.

Given the nature of the studies that the programme offers, it is worthwhile to note that after long-term and co-ordinated efforts of the academic staff, the Department of Accounting and Finance has come to the agreement with several professional bodies, most importantly with CFA Institute the leading professional body in Financial Analysis. 

Semester 1

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

1

UAF01

C

Introduction to Transactions Law

6

1

UAF02

C

Mathematics for Economics and Finance

6

1

UAF03

C

Microeconomics

6

1

UAF04

C

Principles of Financial Accounting

6

1

UAF05

C

Applications in Information Technology

6

Total

30

Semester 2

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

2

UAF06

C

Principles of Business Administration

6

2

UAF07

C

Commercial Law

6

2

UAF08

C

Introduction to Statistics

6

2

UAF09

C

Macroeconomics

6

2

UAF10

C

Greek Accounting Standards

6

Total

30

Semester 3

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

3

UAF11

C

Banking and Financial System

6

3

UAF12

C

Management and Cost Accounting

6

3

UAF13

C

Inferential Statistics

6

3

UAF14

C

Corporate Accounting

6

3

UAF15

C

Principles of Finance

6

Total

30

Semester 4

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

4

UAF16

C

Financial Statement Analysis

6

4

UAF17

C

Operation Research 1

6

4

UAF18

C

Elements of Business Solutions and Management Information Systems

6

4

UAF19

C

Financial Services Management

6

4

UAF20

C

Financial Management

6

Total

30

Semester 5

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

5

UAF21

C

Management Accounting and Decision Making

6

5

UAF67

C

European Union Economic Law

6

5

UAF24

C

Portfolio Analysis and Management

6

5

UAF68

C

Banking

6

5

Elective Course

6

 Total

30

Semester 6

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

6

UAF26

C

Introduction to Econometrics

6

6

UAF27

C

Tax Accounting 1

6

6

UAF25

C

Money and Capital Markets

6

6

Elective Course

6

6

Elective Course

6

Total

30

Semester 7

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

7

UAF32

C

International Financial Management

6

7

UAF33

C

Corporate and Treasury Management

6

7

UAF69

C

Models and Data Analysis in Finance

6

7

Elective Course

6

7

Elective Course

6

Total

30

Semester 8

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

8

UAF34

C

International Trade and investment Law

6

8

UAF70

C

Financial Business Planning

6

Elective Course

6

Elective Course

6

Elective Course

6

 Total

30

List of Electives (Semesters 5&7)

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

UAF39

E

Financial Econometrics

6

UAF40

E

Corporate Analysis and Valuation

6

UAF28

E

Accounting Information Systems

6

UAF66

E

Alternative Investments

6

UAF49

E

Actuarial Models

6

UAF50

E

English

6

UAF53

E

Economic Sociology

6

UAF23

E

Research Methodology

6

UAF52

E

Introduction to Marketing

6

UAF41

E

Collective Investment Funds

6

UAF58

E

Databases

6

UAF61

E

Introduction to e-commerce and e-business

6

List of Electives (Semesters 6&8)

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

UAF30

E

Tax Accounting ΙΙ

6

UAF54

E

International Economic and Monetary Relations

6

UAF67

E

International Financial Reporting Standards

6

UAF31

E

Auditing and Internal Control

6

UAF63

E

Money and Capital Management

6

UAF37

E

Decision Theory for Finance

6

UAF42

E

Applications in Programming Environment

6

UAF43

E

Risk Management

6

UAF47

E

Stochastic processes in Finance

6

UAF48

E

Operation Research ΙΙ

6

UAF51

E

Human Resource Management

6

UAF56

E

Business and Accounting Ethics

6

UAF55

E

Teaching Economics

6

UAF62

E

History of Economic Thought

6

UAF64

E

Big Data and Analytics

6

Το Τμήμα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι μια σημαντική και δυναμική ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος με ισχυρή παρουσία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στόχος μας είναι να εφοδιάσουμε τους φοιτητές μας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μέσα από την υλοποίηση ενός σύγχρονου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που καλύπτει πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής

Ειδικότερα, αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι:

Η παροχή στους φοιτητές των εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας  στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να επιτευχθεί και εξελιχθεί η σύνδεση και με την αγορά και την κοινωνία.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος, διαθέτουν όλες εκείνες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, είτε να εργασθούν ως στελέχη του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Ελεγκτές, Στελέχη Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι – Αναλυτές, Εκπαιδευτικοί).

Αναλυτικά, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις/εφόδια ούτως ώστε να:

Τηρούν κι ενημερώνουν Λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Συντάσσουν και ελέγχουν οικονομικές καταστάσεις
Συντάσσουν και ελέγχουν τις φορολογικές δηλώσεις.
Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού Ελέγχου.
Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και συντάσσουν προϋπολογισμούς.
Αξιολογούν Επενδύσεις.
Συντάσσουν χρηματοοικονομικές αναλύσεις.
Παρέχουν Χρηματοοικονομικές Συμβουλές και εκπονούν χρηματοοικονομικές εκθέσεις.
Διαχειρίζονται χρηματοδοτικά και χρηματιστηριακά προϊόντα  (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία, παράγωγα του χρηματιστηρίου, κτλ)
Στελεχώνουν την Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητές στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει δύο (2) ανταγωνιστικά σε εθνικό επίπεδο και υψηλής ζήτησης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε τομείς αιχμής (Διοίκηση, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά). Πιο συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική / Master (M.Sc.) in Accounting and Finance
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in Financial Planning.

elEL