ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Basic Info in English

The Department of Accounting and Finance was established by the Presidential Decree 200/1999 (Gazette of the Government 179 Α΄) and it began accepting student since the academic year 1999 – 2000. The Department was part of the School of Management and Economics of the Technical and Educational Institute of Peloponnese. With the implementation of the Law 4610/2019 (Gazette of the Government 70/07-05-2019) the Department of Accounting and Finance (located in Kalamata) was integrated to the University of the Peloponnese and along with the Department of Business and Organization Administration constitute the School of Management of the University of the Peloponnese.

In an ever intensively globalized and competitive academic environment the Department of Accounting and Finance of the University of the Peloponnese offers to its students updated and state-of-the-art programmes which adopt all the academic and educational developments that emerge globally. The principal aim of the undergraduate programme in Accounting and Finance is to provide its students with  all the necessary and significant knowledge and skills which will give them the competitive edge to follow either a successful career working in top Greek and multinational companies or to continue their studies at the graduate and doctorate programmes in well known, and respected Universities in Greece and/or abroad.

The recently updated programme of studies is consisted of both core courses and specialization courses. Courses of fundamental background cover a wide range of topics that include quantitative analysis, business administration, economic theory, regulatory and supervisory framework that governs the financial markets and the financial institutions’ operation domestically and globally. In addition, the undergraduate programme offers a good number of courses that allow the students to specialize either in the field of Accounting or in the field of Finance. The programme of studies is updated frequently to encompass the new development in research and educational developments that take place globally in the areas of Accounting and Finance. The undergraduate programme is focused, firstly, to provide students the theoretical background in both Accounting and Finance fields, and secondly, to educate and train the programme’s students to use the quantitative skills in studying topics from a wide range of applications. Additionally, the Department of Accounting and Finance has fully equipped laboratories for educational and research purposes for the needs of both the undergraduate and graduate students. These laboratories are supervised by specialized personnel which provide support in the applied courseworks and tutorials run by the members of staff. Finally, the students have access to several international databases that offer necessary accounting and financial data crucial in the conduction of state-of-the art research which among others lead to high quality undergraduate and graduate thesis. The Department also offers the opportunity to the students to study abroad for one semester though the Erasmus + programme.

Given the nature of the studies that the programme offers, it is worthwhile to note that after long-term and co-ordinated efforts of the academic staff, the Department of Accounting and Finance has come to the agreement with several professional bodies, most importantly with CFA Institute the leading professional body in Financial Analysis. 

Semester 1

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

1

UAF01

C

Introduction to Transactions Law

6

1

UAF02

C

Mathematics for Economics and Finance

6

1

UAF03

C

Microeconomics

6

1

UAF04

C

Principles of Financial Accounting

6

1

UAF05

C

Applications in Information Technology

6

Total

30

Semester 2

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

2

UAF06

C

Principles of Business Administration

6

2

UAF07

C

Commercial Law

6

2

UAF08

C

Introduction to Statistics

6

2

UAF09

C

Macroeconomics

6

2

UAF10

C

Greek Accounting Standards

6

Total

30

Semester 3

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

3

UAF11

C

Banking and Financial System

6

3

UAF12

C

Management and Cost Accounting

6

3

UAF13

C

Inferential Statistics

6

3

UAF14

C

Corporate Accounting

6

3

UAF15

C

Principles of Finance

6

Total

30

Semester 4

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

4

UAF16

C

Financial Statement Analysis

6

4

UAF17

C

Operation Research 1

6

4

UAF18

C

Elements of Business Solutions and Management Information Systems

6

4

UAF19

C

Financial Services Management

6

4

UAF20

C

Financial Management

6

Total

30

Semester 5

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

5

UAF21

C

Management Accounting and Decision Making

6

5

UAF67

C

European Union Economic Law

6

5

UAF24

C

Portfolio Analysis and Management

6

5

UAF68

C

Banking

6

5

Elective Course

6

 Total

30

Semester 6

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

6

UAF26

C

Introduction to Econometrics

6

6

UAF27

C

Tax Accounting 1

6

6

UAF25

C

Money and Capital Markets

6

6

Elective Course

6

6

Elective Course

6

Total

30

Semester 7

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

7

UAF32

C

International Financial Management

6

7

UAF33

C

Corporate and Treasury Management

6

7

UAF69

C

Models and Data Analysis in Finance

6

7

Elective Course

6

7

Elective Course

6

Total

30

Semester 8

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

8

UAF34

C

International Trade and investment Law

6

8

UAF70

C

Financial Business Planning

6

Elective Course

6

Elective Course

6

Elective Course

6

 Total

30

List of Electives (Semesters 5&7)

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

UAF39

E

Financial Econometrics

6

UAF40

E

Corporate Analysis and Valuation

6

UAF28

E

Accounting Information Systems

6

UAF66

E

Alternative Investments

6

UAF49

E

Actuarial Models

6

UAF50

E

English

6

UAF53

E

Economic Sociology

6

UAF23

E

Research Methodology

6

UAF52

E

Introduction to Marketing

6

UAF41

E

Collective Investment Funds

6

UAF58

E

Databases

6

UAF61

E

Introduction to e-commerce and e-business

6

List of Electives (Semesters 6&8)

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

UAF30

E

Tax Accounting ΙΙ

6

UAF54

E

International Economic and Monetary Relations

6

UAF67

E

International Financial Reporting Standards

6

UAF31

E

Auditing and Internal Control

6

UAF63

E

Money and Capital Management

6

UAF37

E

Decision Theory for Finance

6

UAF42

E

Applications in Programming Environment

6

UAF43

E

Risk Management

6

UAF47

E

Stochastic processes in Finance

6

UAF48

E

Operation Research ΙΙ

6

UAF51

E

Human Resource Management

6

UAF56

E

Business and Accounting Ethics

6

UAF55

E

Teaching Economics

6

UAF62

E

History of Economic Thought

6

UAF64

E

Big Data and Analytics

6

Οδηγίες για τη χορήγηση ιδρυματικών λογαριασμών σε φοιτητές

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής, ενεργοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό οι ίδιοι, μετά την αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματός σας και την ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων τους από τη Γραμματεία.

Οι φοιτητές μεταβαίνουν στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr

Στην ανωτέρω σελίδα περιέχονται:

· αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

· αναλυτικές οδηγίες για να μπορούν οι ίδιοι οι φοιτητές να διαχειρίζονται το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτουν, είτε να τον αλλάξουν είτε να ορίσουν νέο σε περίπτωση απώλειας.

Με τον ιδρυματικό λογαριασμό, οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση: στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματός σας. Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού, πραγματοποιείται στη διεύθυνση https://uregister.uop.gr από τον ίδιο τον φοιτητή.

Η διαχείριση κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού, πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https://mypassword.uop.gr από τον ίδιο τον φοιτητή.

Φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του ιδρυματικού λογαριασμού τους, καλούνται να μεταβούν στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτημα στην τεχνική υποστήριξη ιδρυματικού λογαριασμού φοιτητών και θα παρασχεθούν οδηγίες για την επίλυσή του, στο email που συμπληρώνουν στη φόρμα του αιτήματος.

Σημειώνουμε ότι:

Για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού, χρειάζεται να είναι συμπληρωμένα ορθά τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία φοιτητή στην ηλεκτρονική καρτέλα του φοιτητολογίου που χειρίζεται η Γραμματεία του Τμήματος. Θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

· Με κεφαλαία γράμματα χωρίς συντμήσεις: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο του φοιτητή.

· Η ημερομηνία γέννησης φοιτητή στη μορφή: <ημέρα>/<μήνας>/<έτος>, χωρίς κενά ή άλλα σύμβολα (παράδειγμα: 20/05/2002).

· Επιθυμητό να υπάρχει το Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή, το οποίο είναι έντεκα αριθμητικά ψηφία, συνεχόμενα.

Υποχρεωτικό να υπάρχει στην ηλεκτρονική καρτέλα του φοιτητή:

· Ένα μόνο κινητό τηλέφωνο (δέκα αριθμητικά ψηφία, χωρίς κενά ή άλλα σύμβολα ενδιάμεσα, ξεκινά με 69*)

· Έγκυρο, προσωπικό email επικοινωνίας εκτός πανεπιστημίου (μικρά λατινικά γράμματα, χωρίς κενά μεταξύ τους)

· Μπορεί να υπάρχει μόνο το κινητό ή μόνο το email ή και τα δύο κινητό και email.

· Το κινητό ή και το email, χρησιμοποιούνται από τον φοιτητή για την ταυτοποίησή του, στη διαδικασία ενεργοποίησης του ιδρυματικού λογαριασμού του.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπάρχοντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατά την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ταυτοποίησης των χρηστών σε ενιαία δομή, σε ορισμένο αριθμό φοιτητών και για διάφορους λόγους, ο υπάρχων ιδρυματικός λογαριασμός δεν μεταφέρθηκε στην νέα υποδομή ταυτοποίησης. Οι φοιτητές αυτοί καλούνται να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Σε όλους τους φοιτητές από το πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου, από το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε ορισμένους φοιτητές άλλων τμημάτων, άλλαξε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού λογαριασμού που διέθεταν. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να ενημερωθούν για το νέο όνομα χρήστη που έχει αποδοθεί στην διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr επιλέγοντας το Τμήμα που φοιτούν.

Αιτήματα που λαμβάνει η τεχνική υποστήριξη ιδρυματικού λογαριασμού και διαπιστώνεται ότι χρειάζονται ενέργειες από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα αποστέλλεται στη Γραμματεία, ενημερωτικό email ενδεικτικής μορφής όπως στο συνημμένο pdf αρχείο.

Η ιστοσελίδα στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020.

 

elEL