ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Basic Info in English

The Department of Accounting and Finance was established by the Presidential Decree 200/1999 (Gazette of the Government 179 Α΄) and it began accepting student since the academic year 1999 – 2000. The Department was part of the School of Management and Economics of the Technical and Educational Institute of Peloponnese. With the implementation of the Law 4610/2019 (Gazette of the Government 70/07-05-2019) the Department of Accounting and Finance (located in Kalamata) was integrated to the University of the Peloponnese and along with the Department of Business and Organization Administration constitute the School of Management of the University of the Peloponnese.

In an ever intensively globalized and competitive academic environment the Department of Accounting and Finance of the University of the Peloponnese offers to its students updated and state-of-the-art programmes which adopt all the academic and educational developments that emerge globally. The principal aim of the undergraduate programme in Accounting and Finance is to provide its students with  all the necessary and significant knowledge and skills which will give them the competitive edge to follow either a successful career working in top Greek and multinational companies or to continue their studies at the graduate and doctorate programmes in well known, and respected Universities in Greece and/or abroad.

The recently updated programme of studies is consisted of both core courses and specialization courses. Courses of fundamental background cover a wide range of topics that include quantitative analysis, business administration, economic theory, regulatory and supervisory framework that governs the financial markets and the financial institutions’ operation domestically and globally. In addition, the undergraduate programme offers a good number of courses that allow the students to specialize either in the field of Accounting or in the field of Finance. The programme of studies is updated frequently to encompass the new development in research and educational developments that take place globally in the areas of Accounting and Finance. The undergraduate programme is focused, firstly, to provide students the theoretical background in both Accounting and Finance fields, and secondly, to educate and train the programme’s students to use the quantitative skills in studying topics from a wide range of applications. Additionally, the Department of Accounting and Finance has fully equipped laboratories for educational and research purposes for the needs of both the undergraduate and graduate students. These laboratories are supervised by specialized personnel which provide support in the applied courseworks and tutorials run by the members of staff. Finally, the students have access to several international databases that offer necessary accounting and financial data crucial in the conduction of state-of-the art research which among others lead to high quality undergraduate and graduate thesis. The Department also offers the opportunity to the students to study abroad for one semester though the Erasmus + programme.

Given the nature of the studies that the programme offers, it is worthwhile to note that after long-term and co-ordinated efforts of the academic staff, the Department of Accounting and Finance has come to the agreement with several professional bodies, most importantly with CFA Institute the leading professional body in Financial Analysis. 

Semester 1

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

1

UAF01

C

Introduction to Transactions Law

6

1

UAF02

C

Mathematics for Economics and Finance

6

1

UAF03

C

Microeconomics

6

1

UAF04

C

Principles of Financial Accounting

6

1

UAF05

C

Applications in Information Technology

6

Total

30

Semester 2

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

2

UAF06

C

Principles of Business Administration

6

2

UAF07

C

Commercial Law

6

2

UAF08

C

Introduction to Statistics

6

2

UAF09

C

Macroeconomics

6

2

UAF10

C

Greek Accounting Standards

6

Total

30

Semester 3

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

3

UAF11

C

Banking and Financial System

6

3

UAF12

C

Management and Cost Accounting

6

3

UAF13

C

Inferential Statistics

6

3

UAF14

C

Corporate Accounting

6

3

UAF15

C

Principles of Finance

6

Total

30

Semester 4

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

4

UAF16

C

Financial Statement Analysis

6

4

UAF17

C

Operation Research 1

6

4

UAF18

C

Elements of Business Solutions and Management Information Systems

6

4

UAF19

C

Financial Services Management

6

4

UAF20

C

Financial Management

6

Total

30

Semester 5

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

5

UAF21

C

Management Accounting and Decision Making

6

5

UAF67

C

European Union Economic Law

6

5

UAF24

C

Portfolio Analysis and Management

6

5

UAF68

C

Banking

6

5

Elective Course

6

 Total

30

Semester 6

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

6

UAF26

C

Introduction to Econometrics

6

6

UAF27

C

Tax Accounting 1

6

6

UAF25

C

Money and Capital Markets

6

6

Elective Course

6

6

Elective Course

6

Total

30

Semester 7

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

7

UAF32

C

International Financial Management

6

7

UAF33

C

Corporate and Treasury Management

6

7

UAF69

C

Models and Data Analysis in Finance

6

7

Elective Course

6

7

Elective Course

6

Total

30

Semester 8

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

8

UAF34

C

International Trade and investment Law

6

8

UAF70

C

Financial Business Planning

6

Elective Course

6

Elective Course

6

Elective Course

6

 Total

30

List of Electives (Semesters 5&7)

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

UAF39

E

Financial Econometrics

6

UAF40

E

Corporate Analysis and Valuation

6

UAF28

E

Accounting Information Systems

6

UAF66

E

Alternative Investments

6

UAF49

E

Actuarial Models

6

UAF50

E

English

6

UAF53

E

Economic Sociology

6

UAF23

E

Research Methodology

6

UAF52

E

Introduction to Marketing

6

UAF41

E

Collective Investment Funds

6

UAF58

E

Databases

6

UAF61

E

Introduction to e-commerce and e-business

6

List of Electives (Semesters 6&8)

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

UAF30

E

Tax Accounting ΙΙ

6

UAF54

E

International Economic and Monetary Relations

6

UAF67

E

International Financial Reporting Standards

6

UAF31

E

Auditing and Internal Control

6

UAF63

E

Money and Capital Management

6

UAF37

E

Decision Theory for Finance

6

UAF42

E

Applications in Programming Environment

6

UAF43

E

Risk Management

6

UAF47

E

Stochastic processes in Finance

6

UAF48

E

Operation Research ΙΙ

6

UAF51

E

Human Resource Management

6

UAF56

E

Business and Accounting Ethics

6

UAF55

E

Teaching Economics

6

UAF62

E

History of Economic Thought

6

UAF64

E

Big Data and Analytics

6

Kατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από  1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

 Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχιούχου
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Εξεταστέα ύλη:

Α. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ:

 1. Εισαγωγικές έννοιες Οικονομικής Θεωρίας, οικονομικό πρόβλημα, αγαθά, παραγωγικοί συντελεστές, συστήματα οικονομικής οργάνωσης, στόχοι σύγχρονων οικονομιών, Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων
 2. Θεωρία Καταναλωτή: Θεωρία χρησιμότητας, καμπύλες αδιαφορίας, ισορροπία καταναλωτή, ισορροπία μετά από μεταβολές εισοδήματος και τιμών, αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος
 3. Θεωρία ζήτησης: Ο νόμος της ζήτησης, παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, κανονικά-κατώτερα και συμπληρωματικά-υποκατάστατα αγαθά, ανάλυση συνάρτησης ζήτησης
 4. Θεωρία Προσφοράς: Ο νόμος της προσφοράς, παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά, σχέση προσφοράς και κόστους παραγωγής
 5. Ισορροπία Αγοράς: διαδικασία εκκαθάρισης αγοράς, πλεόνασμα, έλλειμμα, ισορροπία αγοράς μετά από μεταβολές ζήτησης και προσφοράς.
 6. Ελαστικότητες: Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή, ελαστικότητα και έσοδα, ακραίες μορφές ελαστικότητας, ελαστικότητες τόξου και σημείου, Εισοδηματική και Σταυροειδής Ελαστικότητα.
 7. Θεωρία Παραγωγής: Συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν, αύξουσες και φθίνουσες αποδόσεις, συνολικό, μέσο και οριακό κόστος, μακροχρόνιες καμπύλες κόστους, οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας, οικονομίες εύρους.
 8. Θεωρία Επιχείρησης: Χαρακτηριστικά των διαφορετικών μορφών αγοράς, Ισορροπία στον πλήρη ανταγωνισμό, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, μονοπώλιο.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των προαναφερθέντων, μπορούν να ανευρεθούν στα ακόλουθα συγγράμματα του Μαθήματος:

 • Mankiw-Taylor (2010), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, τόμος Α΄, Κεφάλαια: 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
 • Ferguson Κ., (2004), Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Κεφάλαια:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

 

Συμπληρωματική (ενδεικτική) Βιβλιογραφία

 1. Κώττης Χ.Γ., και Κώττη Π.Α., (2000), Σύγχρονη Μικροοικονομική, εκδ. Ε. Μπένου.
 2. Mankiw G., Αρχές Οικονομικής, Τόμος Α΄, εκδ. Δαρδανός (Gutenberg)
 3. Γεωργακόπουλος, Λιανός, Μπένος, κ.α. (2002), Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, ΣΤ΄ έκδοση, εκδ. Γ.Μπένου
 4. Mansfield E., (1996), Managerial Economics, εκδόσεις Ευγ. Μπένου
 5. Κίοχος Π.-Παπανικολάου Γ., (2006), Μικροοικονομική Θεωρία, εκδ. Interbooks

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Β: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 1. Εθνικοί Λογαριασμοί (ΑΕΠ, Εισόδημα, κ.λ.π.)
 2. Κατανάλωση και Αποταμίευση, οριακή και μέση ροπή, ισορροπία κλειστής οικονομίας χωρίς δημόσιο-επενδύσεις
 3. Θεωρία Επένδυσης, καθαρή παρούσα αξία, πολλαπλασιαστής επενδύσεων, ισορροπία κλειστής οικονομίας με επενδύσεις
 4. Δημοσιονομική πολιτική, πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών, ισορροπία κλειστής οικονομίας με δημόσιο τομέα
 5. Νομισματική Πολιτική, προσφορά & ζήτηση χρήματος, ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος, ισορροπία αγοράς χρήματος
 6. Εξωτερική Οικονομική Πολιτική, ισοζύγιο, ισορροπία ανοικτής οικονομίας
 7. Πληθωρισμός, Ανεργία

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Mankiw G., Αρχές Οικονομικής, Τόμος Β΄, εκδ. Δαρδανός (Gutenberg)
 2. Baumol and Blinder, Μακροοικονομική Αρχές και Πολιτική, εκδ. Βroken Hill Publishers LTD
 3. Γεωργακόπουλος, Λιανός, Μπένος, κ.α., Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, ΣΤ΄ έκδοση, εκδ. Γ.Μπένου
 4. Κώττη Α και Κώττη Χ., Σύγχρονη Μακροοικονομική, εκδ. Ε. Μπένου

 

Μάθημα 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 1. Θεμελιώδεις αρχές: Θεμελιώδης αρχές, Η λογιστική ισότητα, Λογιστικές Αρχές και Κανόνες επιμέτρησης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εννοιολογικό Περιεχόμενο του Σχεδίου Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 2. Βασικές Εργασίες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής: Ημερολογιακές Εγγραφές, Γενικό Καθολικό και Ισοζύγιο, Εγγραφές προσαρμογής και Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο, Προσδιορισμός αποτελέσματος και Οριστικό Ισοζύγιο, Κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων.
 3. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Κατηγορίες παγίων, Μέθοδοι αποσβέσεων, Αποτίμηση εύλογης αξίας, Χρηματοδοτική Μίσθωση.
 4. Αποθέματα: Ορισμός, Παρακολούθηση, Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 5. Απαιτήσεις: Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων, Αναγνώριση και αποτίμηση των απαιτήσεων, Εκτίμηση των ζημιών απομείωσης των απαιτήσεων, Λογιστικές εγγραφές.
 6. Ίδια Κεφάλαια: Έννοια, Ανάλυση και Αποτίμηση της Καθαρής Θέσης.
 7. Υποχρεώσεις: Κατηγοριοποίηση των υποχρεώσεων, Οι λογαριασμοί και η αποτίμηση των υποχρεώσεων.
 8. Κατάσταση Ταμειακών Ροών: Η σημασία της ρευστότητας, Κατηγορίες ταμειακών ροών, Μέθοδοι υπολογισμού ταμειακών ροών, Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Γεωργόπουλος Α. (2016), Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Α’ έκδοση, εκδ. Μπένου,
 2. Αγγελόπουλος Ε., Γεωργόπουλος Α., Ντόκας Ι. (2018), Προχωρημένη Λογιστική, Α’ έκδοση, εκδ. Μπένου,
 3. Στεφάνου Κ. (2017), Χρηματοοικονομική Λογιστική, Α΄ έκδοση, εκδ. University Studio Press,
 4. Artill P., McLaney E. (2016), Χρηματοοικονομική Λογιστική για τη λήψη αποφάσεων, Ζ’ έκδοση, εκδ. University Studio Press,
 5. Needles B., Powers M. (2017), Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, A’ έκδοση, εκδ. Broken Hill Publishers.

 

Μάθημα 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Χρηματοπιστωτικό σύστημα και αγορές κεφαλαίου: Λειτουργίες Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, Άμεση Χρηματοδότηση, Έμμεση Χρηματοδότηση, Διάκριση Αξιογράφων, Αγορές Χρήματος, Αγορές Κεφαλαίου, Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές Κεφαλαίου.

 

Διαχρονική αξία χρήματος: Μέλλουσα αξία ποσού, Παρούσα αξία ποσού, Μέλλουσα αξία ληξιπρόθεσμης ράντας, Παρούσα αξία ληξιπρόθεσμης ράντας, Παρούσα αξία ράντας στο διηνεκές, Παρούσα αξία ράντας στο διηνεκές με σταθερό ρυθμό αύξησης καταβαλλόμενου ποσού, Κεφαλαιοποίηση τόκων, Απλό και σύνθετο επιτόκιο, Συνεχής Ανατοκισμός.

 

Τραπεζικά Δάνεια: Πίνακας Ανάλυσης Δανείου, Δάνεια Σταθερού Χρεολυσίου, Δάνεια Σταθερού Τοκοχρεολυσίου (Σταθερής Δόσης), Δάνεια Εφάπαξ Εξόφλησης ή Ομολογιακού Τύπου, Δάνεια με περίοδο Χάριτος, Αναχρηματοδότηση Δανείου.

Αποδόσεις και Κίνδυνος: Μέτρηση Απόδοσης, Απόδοση περιόδου διακράτησης, Αναμενόμενη απόδοση, απαιτούμενη απόδοση, Στατιστικά στοιχεία κινδύνου , Διακύμανση, Συνδιακύμανση.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων: Μέτρηση Ρευστότητας, Δείκτης κάλυψης τόκων,  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων, Απόδοση Ενεργητικού, Πολλαπλασιαστής Κερδών (P/E), Ρυθμός ανάπτυξης προς P/E, Μερισματική Απόδοση, Χρηματιστηριακή Τιμή προς Λογιστική Αξία (P/BV), Χρηματιστηριακή Αξία Επιχείρησης, Αξία Επιχείρησης.

Επιτόκια και Αποτίμηση Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος: Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου, Χαρακτηριστικά Ομολόγων και Τιμές, Αποτίμηση Ομολόγων με καταβολές περισσότερες από μια φορά το χρόνο, Αποδόσεις Ομολόγων, Απόδοση στη Λήξη, Ομόλογα Μηδενικού Τοκομεριδίου, Κρατικά Ομόλογα, Εταιρικά Ομόλογα, Πραγματικά έναντι Ονομαστικών Επιτοκίων.

 

Ανάλυση και Αποτίμηση Μετοχών: Κατηγορίες και βασικά χαρακτηριστικά μετοχών, Υποδείγματα Αποτίμησης μετοχών με βάση τις μελλοντικές χρηματοροές, Γενικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών,  Στατικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών, Δυναμικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών, Υπόδειγμα αποτίμησης με βάση τις αδέσμευτες ταμειακές ροές, Αποτίμηση μετοχών με βάση χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Ενδεικτική Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βασιλείου, Δ. Ηρειώτης,Ν.,2008.  Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rosili.

Καραθανάσης, Γ., Δράκος, Α., 2010. Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Μπένου.

Σπύρου, Σ., 2013. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εκδόσεις Γ. Μπένου.

Brealey R, Myers S., Allen F. 2014.Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. Utopia Publishing.

Damodaran A.,2013.  Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Πασχαλίδη.

Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., 2017. Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων.Broken Hill Publishers.

elEL