ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κανόνες Λήψης Πτυχίου

Για την λήψη του πτυχίου ΠΕ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ο φοιτητής / η φοιτήτρια πρέπει :
  • Να εξεταστεί επιτυχώς στα 32 Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ).
  • Να συγκεντρώσει συνολικά 240 μονάδες ECTS.
Κάθε μάθημα (είτε Υποχρεωτικό είτε Επιλογής) αντιστοιχεί σε 6 μονάδες ECTS.