ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Basic Info in English

The Department of Accounting and Finance was established by the Presidential Decree 200/1999 (Gazette of the Government 179 Α΄) and it began accepting student since the academic year 1999 – 2000. The Department was part of the School of Management and Economics of the Technical and Educational Institute of Peloponnese. With the implementation of the Law 4610/2019 (Gazette of the Government 70/07-05-2019) the Department of Accounting and Finance (located in Kalamata) was integrated to the University of the Peloponnese and along with the Department of Business and Organization Administration constitute the School of Management of the University of the Peloponnese.

In an ever intensively globalized and competitive academic environment the Department of Accounting and Finance of the University of the Peloponnese offers to its students updated and state-of-the-art programmes which adopt all the academic and educational developments that emerge globally. The principal aim of the undergraduate programme in Accounting and Finance is to provide its students with  all the necessary and significant knowledge and skills which will give them the competitive edge to follow either a successful career working in top Greek and multinational companies or to continue their studies at the graduate and doctorate programmes in well known, and respected Universities in Greece and/or abroad.

The recently updated programme of studies is consisted of both core courses and specialization courses. Courses of fundamental background cover a wide range of topics that include quantitative analysis, business administration, economic theory, regulatory and supervisory framework that governs the financial markets and the financial institutions’ operation domestically and globally. In addition, the undergraduate programme offers a good number of courses that allow the students to specialize either in the field of Accounting or in the field of Finance. The programme of studies is updated frequently to encompass the new development in research and educational developments that take place globally in the areas of Accounting and Finance. The undergraduate programme is focused, firstly, to provide students the theoretical background in both Accounting and Finance fields, and secondly, to educate and train the programme’s students to use the quantitative skills in studying topics from a wide range of applications. Additionally, the Department of Accounting and Finance has fully equipped laboratories for educational and research purposes for the needs of both the undergraduate and graduate students. These laboratories are supervised by specialized personnel which provide support in the applied courseworks and tutorials run by the members of staff. Finally, the students have access to several international databases that offer necessary accounting and financial data crucial in the conduction of state-of-the art research which among others lead to high quality undergraduate and graduate thesis. The Department also offers the opportunity to the students to study abroad for one semester though the Erasmus + programme.

Given the nature of the studies that the programme offers, it is worthwhile to note that after long-term and co-ordinated efforts of the academic staff, the Department of Accounting and Finance has come to the agreement with several professional bodies, most importantly with CFA Institute the leading professional body in Financial Analysis. 

Semester 1

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

1

UAF01

C

Introduction to Transactions Law

6

1

UAF02

C

Mathematics for Economics and Finance

6

1

UAF03

C

Microeconomics

6

1

UAF04

C

Principles of Financial Accounting

6

1

UAF05

C

Applications in Information Technology

6

Total

30

Semester 2

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

2

UAF06

C

Principles of Business Administration

6

2

UAF07

C

Commercial Law

6

2

UAF08

C

Introduction to Statistics

6

2

UAF09

C

Macroeconomics

6

2

UAF10

C

Greek Accounting Standards

6

Total

30

Semester 3

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

3

UAF11

C

Banking and Financial System

6

3

UAF12

C

Management and Cost Accounting

6

3

UAF13

C

Inferential Statistics

6

3

UAF14

C

Corporate Accounting

6

3

UAF15

C

Principles of Finance

6

Total

30

Semester 4

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

4

UAF16

C

Financial Statement Analysis

6

4

UAF17

C

Operation Research 1

6

4

UAF18

C

Elements of Business Solutions and Management Information Systems

6

4

UAF19

C

Financial Services Management

6

4

UAF20

C

Financial Management

6

Total

30

Semester 5

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

5

UAF21

C

Management Accounting and Decision Making

6

5

UAF67

C

European Union Economic Law

6

5

UAF24

C

Portfolio Analysis and Management

6

5

UAF68

C

Banking

6

5

Elective Course

6

 Total

30

Semester 6

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

6

UAF26

C

Introduction to Econometrics

6

6

UAF27

C

Tax Accounting 1

6

6

UAF25

C

Money and Capital Markets

6

6

Elective Course

6

6

Elective Course

6

Total

30

Semester 7

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

7

UAF32

C

International Financial Management

6

7

UAF33

C

Corporate and Treasury Management

6

7

UAF69

C

Models and Data Analysis in Finance

6

7

Elective Course

6

7

Elective Course

6

Total

30

Semester 8

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

8

UAF34

C

International Trade and investment Law

6

8

UAF70

C

Financial Business Planning

6

Elective Course

6

Elective Course

6

Elective Course

6

 Total

30

List of Electives (Semesters 5&7)

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

UAF39

E

Financial Econometrics

6

UAF40

E

Corporate Analysis and Valuation

6

UAF28

E

Accounting Information Systems

6

UAF66

E

Alternative Investments

6

UAF49

E

Actuarial Models

6

UAF50

E

English

6

UAF53

E

Economic Sociology

6

UAF23

E

Research Methodology

6

UAF52

E

Introduction to Marketing

6

UAF41

E

Collective Investment Funds

6

UAF58

E

Databases

6

UAF61

E

Introduction to e-commerce and e-business

6

List of Electives (Semesters 6&8)

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

UAF30

E

Tax Accounting ΙΙ

6

UAF54

E

International Economic and Monetary Relations

6

UAF67

E

International Financial Reporting Standards

6

UAF31

E

Auditing and Internal Control

6

UAF63

E

Money and Capital Management

6

UAF37

E

Decision Theory for Finance

6

UAF42

E

Applications in Programming Environment

6

UAF43

E

Risk Management

6

UAF47

E

Stochastic processes in Finance

6

UAF48

E

Operation Research ΙΙ

6

UAF51

E

Human Resource Management

6

UAF56

E

Business and Accounting Ethics

6

UAF55

E

Teaching Economics

6

UAF62

E

History of Economic Thought

6

UAF64

E

Big Data and Analytics

6

Διεξαγωγή Εξετάσεων με Ηλεκτρονικά Μέσα

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το ΦΕΚ 1935/20.05.2020,
 2. Το ΦΕΚ 1971/21-05-2020,
 3. Την από 27-5-2020 απόφαση της Συγκλήτου (173 η συνεδρίαση) σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Ιουνίου 2020,
 4. Την από 31-7-2020 απόφαση της Συγκλήτου (177 η συνεδρίαση) σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2020,

αποφασίζει τα εξής:

Κατά την τρέχουσα περίοδο το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (όπως και τα υπόλοιπα τμήματα) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσουν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εξεταστική χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα διεξαχθεί από 01 έως 18 Φεβρουαρίου 2021 για τους προπτυχιακούς φοιτητές ενώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα διεξαχθεί από 13 έως 27 Φεβρουαρίου 2021.

Κάθε διδάσκων του Τμήματος έχει το περιθώριο να επιλέξει κατά περίπτωση ανάμεσα σε:

 1. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης
 2. Αξιολόγηση με τελική απαλλακτική εργασία
 3. Portfolio εργασιών φοιτητή
 4. Αξιολόγηση με γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
 5. Γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας μέσω κάμερας, όπου θα περιλαμβάνονται:
  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και
  • Ερωτήσεις συμπλήρωσης ή/και
  • Ερωτήσεις Τύπου Σωστό/ Λάθος ή/και
  • Ερωτήσεις Ανάπτυξης

τις οποίες οι φοιτητές θα απαντούν στον υπολογιστή ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο από το σπίτι τους με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης (δηλαδή με ανοικτά βιβλία). Κάθε διδάσκοντας δύναται να προβλέψει τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας εφόσον υπάρξει απώλεια σύνδεσης αλλά εφόσον αυτό αφορά γενικό πρόβλημα σύνδεσης σε μία περιοχή και με τον όρο ότι η διαδικασία δεν μπορεί να επαναληφθεί πέραν της μιας φοράς, οπότε είναι χρήσιμο όλοι οι φοιτητές να έχουν καλή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία εξέτασης όπως περιγράφεται ανωτέρω προϋποθέτει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου μέσου με ηχείο/μικρόφωνο και κάμερα καθώς και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) για λόγους ταυτοποίησης και επιτήρησης των φοιτητών. Τα θέματα εξέτασης θα διανέμονται μέσω αυστηρά προσωπικών κωδικών για είσοδο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης e-class (ή classroom για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) . Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης από τον κάθε διδάσκοντα, ο οποίος θα ανακοινώσει τις σχετικές οδηγίες στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η άμεση εγγραφή κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή στα σχετικά μαθήματα στο e-class.

Επίσης προτείνεται όλοι οι φοιτητές να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, e-mail, ΑΜ) στο e-class προκειμένου να διευκολύνεται τόσο η διαδικασία επικοινωνίας όσο και η διαδικασία ταυτοποίησής τους.

Για να έχουν δικαίωμα οι φοιτητές να εξεταστούν ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, απαιτείται να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής στην Εξ’ αποστάσεως Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr. Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, ο/η εξεταζόμενος/η θεωρείται ότι δεν συμμετείχε στις εξετάσεις και το δοκίμιό του/της ή το ηλεκτρονικό έγγραφό του/της στο οποίο περιλαμβάνονται οι απαντήσεις του/της στις εξετάσεις δεν βαθμολογείται.

Παράλληλα οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις που κοινοποιούνται στο eclass.uop.gr ή στο vlass.uop.gr από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος και να συμμετέχουν στη διαδικασία συμπλήρωσης των εγγράφων που ενδέχεται να τους ζητηθεί, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

elEL