ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Basic Info in English

The Department of Accounting and Finance was established by the Presidential Decree 200/1999 (Gazette of the Government 179 Α΄) and it began accepting student since the academic year 1999 – 2000. The Department was part of the School of Management and Economics of the Technical and Educational Institute of Peloponnese. With the implementation of the Law 4610/2019 (Gazette of the Government 70/07-05-2019) the Department of Accounting and Finance (located in Kalamata) was integrated to the University of the Peloponnese and along with the Department of Business and Organization Administration constitute the School of Management of the University of the Peloponnese.

In an ever intensively globalized and competitive academic environment the Department of Accounting and Finance of the University of the Peloponnese offers to its students updated and state-of-the-art programmes which adopt all the academic and educational developments that emerge globally. The principal aim of the undergraduate programme in Accounting and Finance is to provide its students with  all the necessary and significant knowledge and skills which will give them the competitive edge to follow either a successful career working in top Greek and multinational companies or to continue their studies at the graduate and doctorate programmes in well known, and respected Universities in Greece and/or abroad.

The recently updated programme of studies is consisted of both core courses and specialization courses. Courses of fundamental background cover a wide range of topics that include quantitative analysis, business administration, economic theory, regulatory and supervisory framework that governs the financial markets and the financial institutions’ operation domestically and globally. In addition, the undergraduate programme offers a good number of courses that allow the students to specialize either in the field of Accounting or in the field of Finance. The programme of studies is updated frequently to encompass the new development in research and educational developments that take place globally in the areas of Accounting and Finance. The undergraduate programme is focused, firstly, to provide students the theoretical background in both Accounting and Finance fields, and secondly, to educate and train the programme’s students to use the quantitative skills in studying topics from a wide range of applications. Additionally, the Department of Accounting and Finance has fully equipped laboratories for educational and research purposes for the needs of both the undergraduate and graduate students. These laboratories are supervised by specialized personnel which provide support in the applied courseworks and tutorials run by the members of staff. Finally, the students have access to several international databases that offer necessary accounting and financial data crucial in the conduction of state-of-the art research which among others lead to high quality undergraduate and graduate thesis. The Department also offers the opportunity to the students to study abroad for one semester though the Erasmus + programme.

Given the nature of the studies that the programme offers, it is worthwhile to note that after long-term and co-ordinated efforts of the academic staff, the Department of Accounting and Finance has come to the agreement with several professional bodies, most importantly with CFA Institute the leading professional body in Financial Analysis. 

Semester 1

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

1

UAF01

C

Introduction to Transactions Law

6

1

UAF02

C

Mathematics for Economics and Finance

6

1

UAF03

C

Microeconomics

6

1

UAF04

C

Principles of Financial Accounting

6

1

UAF05

C

Applications in Information Technology

6

Total

30

Semester 2

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

2

UAF06

C

Principles of Business Administration

6

2

UAF07

C

Commercial Law

6

2

UAF08

C

Introduction to Statistics

6

2

UAF09

C

Macroeconomics

6

2

UAF10

C

Greek Accounting Standards

6

Total

30

Semester 3

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

3

UAF11

C

Banking and Financial System

6

3

UAF12

C

Management and Cost Accounting

6

3

UAF13

C

Inferential Statistics

6

3

UAF14

C

Corporate Accounting

6

3

UAF15

C

Principles of Finance

6

Total

30

Semester 4

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

4

UAF16

C

Financial Statement Analysis

6

4

UAF17

C

Operation Research 1

6

4

UAF18

C

Elements of Business Solutions and Management Information Systems

6

4

UAF19

C

Financial Services Management

6

4

UAF20

C

Financial Management

6

Total

30

Semester 5

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

5

UAF21

C

Management Accounting and Decision Making

6

5

UAF67

C

European Union Economic Law

6

5

UAF24

C

Portfolio Analysis and Management

6

5

UAF68

C

Banking

6

5

Elective Course

6

 Total

30

Semester 6

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

6

UAF26

C

Introduction to Econometrics

6

6

UAF27

C

Tax Accounting 1

6

6

UAF25

C

Money and Capital Markets

6

6

Elective Course

6

6

Elective Course

6

Total

30

Semester 7

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

7

UAF32

C

International Financial Management

6

7

UAF33

C

Corporate and Treasury Management

6

7

UAF69

C

Models and Data Analysis in Finance

6

7

Elective Course

6

7

Elective Course

6

Total

30

Semester 8

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

8

UAF34

C

International Trade and investment Law

6

8

UAF70

C

Financial Business Planning

6

Elective Course

6

Elective Course

6

Elective Course

6

 Total

30

List of Electives (Semesters 5&7)

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

UAF39

E

Financial Econometrics

6

UAF40

E

Corporate Analysis and Valuation

6

UAF28

E

Accounting Information Systems

6

UAF66

E

Alternative Investments

6

UAF49

E

Actuarial Models

6

UAF50

E

English

6

UAF53

E

Economic Sociology

6

UAF23

E

Research Methodology

6

UAF52

E

Introduction to Marketing

6

UAF41

E

Collective Investment Funds

6

UAF58

E

Databases

6

UAF61

E

Introduction to e-commerce and e-business

6

List of Electives (Semesters 6&8)

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

UAF30

E

Tax Accounting ΙΙ

6

UAF54

E

International Economic and Monetary Relations

6

UAF67

E

International Financial Reporting Standards

6

UAF31

E

Auditing and Internal Control

6

UAF63

E

Money and Capital Management

6

UAF37

E

Decision Theory for Finance

6

UAF42

E

Applications in Programming Environment

6

UAF43

E

Risk Management

6

UAF47

E

Stochastic processes in Finance

6

UAF48

E

Operation Research ΙΙ

6

UAF51

E

Human Resource Management

6

UAF56

E

Business and Accounting Ethics

6

UAF55

E

Teaching Economics

6

UAF62

E

History of Economic Thought

6

UAF64

E

Big Data and Analytics

6

makris

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Α5, 1ος Όροφος)

Μακρής Ηλίας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Διδακτορικό Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διαχείριση Εταιρικού Θησαυροφυλακίου, Εταιρικός Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Apostolopoulos, N.; Liargovas, P.; Stavroyiannis, S.; Makris, I.; Apostolopoulos, S.; Petropoulos, D.; Anastasopoulou, E. (2020), “Sustaining Rural Areas, Rural Tourism Enterprises and EU Development Policies: A Multi-Layer Conceptualisation of the Obstacles in Greece”. Sustainability Vol. 2020, No. 12, 7687

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

Makris I.Α, Stavroyiannis S. and Charalabakis P., (2020), “Analyzing Factors that Affect Profitability and Growth in French Publicly Listed Firms”, Int. Journal of Economics and Business Research, (in press).

Makris I.A. and Stavroyiannis S., (2019), “Short and long-run linear and nonlinear causality between FDI and GDP for the US”, Int. Journal of Economics and Business Research, vol.18, No.4, pp.466-479

Makris I.A. and Nikolaidis V., (2015), “Discussing the consistency of the Euro area: ten years after, is there a real integration?, Global Business and Economic Review, Special Issue on: “Empirical Finance, Economic Policy and Business Performance”, Vol.17 No.3, pp.280-297

Makris I.A., (2014), ‘‘Associating Firm Characteristics with Dynamic Exporting Activity’’, International Journal of Business Environment, Vol.6, No.4, pp.411-425.

Makris I.A., Nikolaidis V., and Stavroyiannis S., (2013), “Identifying stocks characteristics before market crashes: The case of the athens stock exchange”, Global Business and Economics Review, special issue on: “Economic Performance and New Quantitative Tools”, Vol.. 15, Νο.1, pp.76-87.

Makris, I.A., Nikolaidis, V. and Stavroyiannis, S. (2012) ‘Identifying factors affecting firm performance: the role of exporting activity on Greek industry’, Int. J. Business and Globalisation, Vol. 9, No. 1, pp.59-69, DOI: 10.1504/12.47522

Stavroyiannis S.,, Makris I.A., Nikolaidis V., and Zarangas L (2012), ‘‘Econometric modeling and Value-at-Risk using the Pearson type-IV distribution”, International Review of Financial Analysis, Vol. 22, pp. 10-17

S. Stavroyiannis, I. Makris, and V. Nikolaidis, (2010), “Non-extensive properties, multifractality, and inefficiency degree of the Athens Stock Exchange General Index”, International Review of Financial Analysis, vol.19(1), pp.19-24. doi: 10.1016/j.irfa.2009.11.005

Makris, I.A., (2008), ‘The factors affecting firms’ growth: investment in tangible versus intangible assets in the Greek pharmaceutical industry’, Int. J. Behavioural and Healthcare Research, Vol. 1, No. 1, pp.91–104, Inderscience.

Βιογραφικό - CV

elEL